Skip to main content

Search NYU Steinhardt

Senpòzyòm 2020 Sou Lang Kreyòl ak Kilti Ayisyen: 
Kominote Ayisyen nan Tan Kowona: Pwoblèm ak Solisyon 
ap fèt nan entènèt ane sa a
Samdi, 24 oktòb, 3:00 - 5:00 pm 

The 2020 Symposium on Haitian Creole Language and Culture:
The Haitian Community in Coronavirus Time: Problems and Solutions

will be virtually transmitted on
Saturday, October 24, 3:00 - 5:00 pm

Keynote Speaker: Serge Madhere, Ph.D.

Click here for Youtube video: https://youtu.be/AbSfuHVSkCU